14/03/2016 Launch Event at Yoldan Çık, İstanbul Özhan Özde