July 2016

Postponement Decision

Due to unpredictable and uncontrollable circumstances that took place in Turkey on July 15th, 2016, we regret to announce that Duster TransAnatolia Rally will not be held in 2016.  
 
Duster TransAnatolia Rally was planned to cover 11 cities and 2850 km across Anatolia. Due to the current exceptional state of emergency, it will not be possible to receive the required security and medical support from related administrative and Governmental authorities during the event.
 

Erteleme Kararı

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de meydana gelen, önceden sezilmesi ve karşı konulması mümkün olmayan üzücü olaylar ve içinde bulunduğumuz koşullar göz önüne alınarak yetkili makamlar ile yapılan görüşmeler sonucunda; 11 ilden geçen ve 2850 km'lik etaba sahip olan Duster TransAnatolia Rallisi için gerekli güvenlik ve sağlık desteğinin dünya standardlarında bir organizasyona yakışır şekilde tesis edilemeyeceğine karar verilmiştir. İçinde bulunduğumuz dönemin olağandışı hali, özellikle kamu kuruluşlarından alınan desteği imkansız kılmaktadır.