February 2017

TransAnatolia'dan Üç Yarış

RallyAntiphellos, TransAnatolia ve BajaAnatolia ile 2017 yılı TransAnatolia Spor Organizayonları için dopdolu geçecek. 2017 yılında organize edilecek iki baja yarışından ilki olan RallyAntiphellos 27 Nisan'da start alacak. İkinci yarışa olan BajaAnatolia ise 2 Kasım'da başlayacak. İki baja yarışının arasında ise TransAnatolia gerçekleştirilecek.

2017 takvimiz aşağıdadır.
  • RallyAntiphellos 27-30 Nisan 2017
  • TransAnatolia 19-26 Ağustos 2017
  • BajaAnatolia 2-5 Kasım 2017

Three Events by TransAnatolia

2017 will be a packed year for TransAnatolia Sport Organisation with RallyAntiphellos, TransAnatolia and BajaAnatolia. Two baja and one rally raid event will be organised. Starting with RallyAntiphellos on April 27 continued by TransAnatolia on August 19 and BajaAnatolia on November 2 there will be three events in the course of 2017.

Here is the full event calendar.
  • RallyAntiphellos 27-30 April 2017
  • TransAnatolia 19-26 August 2017
  • BajaAnatolia 2-5 November 2017